Solcellsbatterier företag fastighet, batterilagring, batteri för företag, solceller 2, checkwatt,

Vad är CheckWatt?

Vad är CheckWatt?

CheckWatt är ett innovativt teknikföretag som spelar en viktig roll i energiomställningen genom att tillhandahålla smarta energisystem. Genom deras virtuella kraftverk, Currently, erbjuds solcellsbatteriägare möjligheten att inte bara optimera sin egen energianvändning utan även bidra till att stabilisera det svenska elnätet. Detta genom att sälja överskottsel lagrat i ditt solcellsbatteri, vilket ger både ekonomisk avkastning och stödjer ett mer hållbart energisystem.

Currently – Ett steg mot framtiden

Currently är resultatet av en upphandling av Svenska Kraftnät, myndigheten som ansvarar för Sveriges elnät. Tjänsten erbjuder en unik möjlighet för solcellsbatteriägare att få en extra inkomstkälla genom att sälja överskottsel. Det stärker inte bara det svenska kraftnätet utan är även en vinst för miljön och din plånbok.

Så ansluter du ditt solcellsbatteri till CheckWatt & Currently

För att dra nytta av Currently, besök CheckWatts hemsida eller kontakta oss. Installationen av nödvändig programvara sker sedan i ditt hem av en kvalificerad elinstallatör. Efter installationen aktiveras tjänsten, och du är redo att börja sälja ditt lagrade överskott av solenergi. Din första utbetalning från Svenska Kraftnät kan du förvänta dig efter cirka 45 dagar.

Fördelar med EnergyInBalance

Som del i anslutningen till Currently får du tillgång till appen EnergyInBalance. Denna app erbjuder detaljerad insikt i din energiproduktion och -konsumtion, samt visar exakt hur mycket du tjänar på att sälja ditt överskott. Detta ger en komplett översikt över din energianvändning och ekonomiska fördelar.

Ekonomiska aspekter med CheckWatt

Anslutningen till Currently kan ge betydande ekonomiska fördelar. För ett solcellsbatteri på 10 kW kan årsintäkten uppgå till ungefär 40 000 kr, beroende på flera faktorer som elpris och marknadsutveckling. Det är dock viktigt att notera att anslutning till tjänsten påverkar möjligheten till grönt avdrag för solcellsbatteriet.

Vanliga frågor kring CheckWatt & Currently

  • Är CheckWatt och Currently lönsamt? Ja, trots initiala kostnader och en månadsavgift, kan dessa tjänster erbjuda lönsamma ekonomiska fördelar på lång sikt.
  • Installation och abonnemangsavgifter: Det tillkommer kostnader för installation och en löpande månadsavgift för CheckWatts tjänster.
  • Skatteregler: Det är viktigt att vara medveten om att skatteregler kan påverka din möjlighet att dra nytta av ekonomiska fördelar genom att sälja överskottsel.

 

För Photonic är det av yttersta vikt att våra kunder är väl informerade om alla möjligheter och aspekter av sin investering i solenergi. Att ansluta ditt solcellsbatteri till tjänster som Currently kan vara ett värdefullt steg mot en mer hållbar och ekonomiskt fördelaktig energiförbrukning.

Vi står redo att stötta dig genom hela processen, från val av solceller och batterilagring till optimering av din energianvändning och ekonomiska avkastning.

Relaterat
Intresseformulär Privat