Flygfoto av arbetare i säkerhetsutrustning som installerar solpaneler på det platta taket av en vit byggnad, med sikte på plusenergihus effektivitet. Runt byggnaden finns entreprenadutrustning, en vit skåpbil och grusterräng med en stenig kulle i bakgrunden. Scenen, utspelad i dagsljus, ligger i Norrtälje.

Plusenergihus i Norrtälje

Det var under 2020 och i hjärtat av Norrtälje som ett projekt inom hållbar energi tog form. Photonic, i samarbete med Berga Schakt AB, tog sig an utmaningen att realisera visionen om två plusenergihus. Dessa bostäder är inte bara ett boende utan även en kraftkälla som producerar mer energi än de förbrukar.

Vad är ett plusenergihus?

Ett plusenergihus är en byggnad som inte bara möter sina egna energibehov genom att generera energi från förnybara källor men också producerar mer energi än den förbrukar. Denna överskottsenenergi kan sedan matas tillbaka till elnätet eller användas för andra ändamål, vilket gör huset till en nettoproducent av energi.

Hur fungerar plusenergihus?

Plusenergihus använder sig av avancerad teknik för att maximera energieffektivitet och produktion. De integrerar ofta solpaneler eller andra former av förnybar energiteknik, såsom vindkraft eller geotermisk energi, för att producera el. Isolering och byggnadsmaterial av hög kvalitet spelar en avgörande roll för att minimera energiförlust, medan smarta hem-system och energieffektiva apparater bidrar till att hålla energiförbrukningen på en låg nivå.

Plusenergihusen blir en verklighet

Projektet involverade omfattande planering och genomförande av solcellsanläggningar på två villabostäder. Photonic stod för design, installation och driftsättning av dessa solcellssystem. Det ena huset tog steget längre genom att integrera ett solcellsbatteri med en kapacitet på 10,4 kWh, vilket möjliggör energilagring för ytterligare självförsörjning och effektivitet.

Varje aspekt av solcellsanläggningarna projekterades med noggrann precision. Photonic valde komponenter av högsta kvalitet för att maximera energiproduktionen och livslängden på investeringen. Växelriktare, solpaneler och batterisystem valdes med tanke på lokalens specifika förutsättningar och de boendes energibehov. Detta tillvägagångssätt säkerställde att båda husen inte bara uppfyllde utan också överträffade förväntningarna på energiproduktion.

Samarbetet mellan Photonic och Berga Schakt AB var avgörande för projektets framgång. Berga Schakt AB, med sin expertis inom bygg och anläggning, kompletterade Photonics specialkunskaper inom solenergi. Denna kombination av kunskap och färdigheter möjliggjorde en smidig genomförandeprocess, från de första ritningarna till den slutliga driftsättningen.

Uppmärksammat projekt i Norrtälje

Projektet väckte uppmärksamhet och blev föremål för en artikel i den lokala tidningen Mitt Roslagen. Detta erkännande understryker betydelsen av projektet inte bara för de inblandade parterna utan även för den lokala gemenskapen.

Genom att belysa projektet bidrog Mitt Roslagen till att sprida medvetenheten om fördelarna med solenergi och potentialen hos plusenergihus.

Relaterat
Intresseformulär Privat